Новини
03.10.2006 За молитвами -- в Iнтернет Українська Греко-Католицька Церква планує створити електронну базу лiтургiйних термiнiв та офiцiйних лiтургiйних текстiв.

Якою вона буде i якi тексти мiститиме? Хто матиме доступ до електронної бази? Про це "Експресу" розповiв аспiрант Українського католицького унiверситету, референт патрiаршої лiтургiйної комiсiї Максим Тимо.

-- Отож, як виглядатиме ця система?

-- Аби вiдповiсти на це запитання, варто розпочати з виникнення iдеї створення такої бази. А причин є декiлька. По-перше, це хороша нагода врятувати тi лiтургiйнi тексти, якi сьогоднi призабутi. Забутi через те, що вони є у старих книгах, якi в кращому випадку зберiгаються в музеях, архiвах та бiблiотеках, а в гiршому -- просто нищаться в наших церквах. Тому, коли ми переведемо їх в електронний формат, то врятуємо i по-новому представимо сучаснiй людинi. Бо нинi люди все частiше звертаються до цифрових технологiй.

По-друге, з електронними лiтургiйними текстами буде легше працювати передусiм
перекладачам. Ми свiдомi того, що церковнослов'янськi тексти сучасним людям недоступнi -- їх треба перекладати. I, по-третє, в електронному виглядi церковнi тексти, молитви буде легше розповсюджувати. Для цього буде створено спецiальний ресурс.

-- Маєте на увазi окремий сайт?

-- Наразi ми ще не знаємо, як це технiчно краще зробити. Чи тексти фотографувати, чи сканувати. Але коли ми їх переведемо в
електронний формат, то хотiлося б, щоб до них мало доступ якнайбiльше людей. Тому ще треба вирiшити, як розмiстити базу, -- чи вона  буде на офiцiйному сайтi УГКЦ, чи на
сайтi Українського католицького унiверситету, чи на окремому.

Та й рано про це говорити, адже спочатку слiд перевести тексти в електронний вигляд. А щоб це зробити, передусiм треба визначити, якi тексти оцифровувати: чи тi, якi видавав митрополит  Андрей Шептицький, чи тi, якi нам подав Рим як офiцiйнi.

-- Коли ж буде створено базу лiтургiйних текстiв УГКЦ?

-- Про це наразi важко говорити, бо потрiбно багато коштiв i фахiвцiв. Але, наскiльки менi вiдомо, кошти вже є, тому роботу плануємо розпочати вже з сiчня.

Дмитро ПЕЛИХ, Експрес
www.expres.ua
дивитися лист новин за
 
 
Copyright © 2004 HRAM.OD.UA Всі права захищені. Designed by Lenka_X