Новини
16.12.2004 ЗАЯВА

ЗАЯВА

уповноваженого Комiтету Верховної Ради з питань свободи слова та
iнформацiї з приводу порушень законодавства представниками УПЦ
Московського патрiархату на Чернiгiвщинi

Виборча кампанiя чiтко засвiдчила, що Українська православна церква
Московського патрiархату на Чернiгiвщинi в особi правлячого архiєрея,
благочинних та дуже багатьох священикiв грубо порушувала чинне
законодавство, вiдкрито агiтуючи за кандидата в Президенти В.Януковича.
Для цього використовувались храми, де з амвонiв лунали прямi заклики до
голосування виключно за одного кандидата i поширювалися неправдивi
вiдомостi про iншого. В храмах також роздавалися листiвки, газети
агiтацiйної направленостi. Маємо такi данi по Троїцькому та Спаському
соборах Чернiгова, храмах Городнi, Березної, Корюкiвки, Куликiвки та
багатьох сiл. Єпископ Чернiгiвський i Нiжинський УПЦ Московського
патрiархату Амвросiй (Поликопа) особисто виступив у 17 районних газетах
областi з агiтацiєю за Януковича.

Цi факти свiдчать про грубе порушення статтi 8 Закону України "Про свободу
совiстi та релiгiйнi органiзацiї", яка забороняє використання церкви в
полiтичних цiлях, i за логiкою законодавства тягне за собою зняття з
реєстрацiї УПЦ Московського патрiархату.

Сподiваюся, що органи захисту правопорядку дадуть належну правову оцiнку
цим та iншим порушенням чинного законодавства.

Василь ЧЕПУРНИЙ, уповноважений Комiтету Верховної Ради з питань свободи слова та iнформацiї.

дивитися лист новин за
 
 
Copyright © 2004 HRAM.OD.UA Всі права захищені. Designed by Lenka_X