Новини
12.11.2005 Народний депутат хоче законодавчо заборонити тоталітарні секти

КИЇВ — У Верховній Раді України 2 листопада зареєстровано проект Закону „Про внесення змін та доповнень до Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації””. Його автор, народний депутат Володимир Співачук (фракція СПУ), пропонує на законодавчому рівні заборонити діяльність тоталітарних релігійних сект.

Проект Закону складається з редакції нової статті 3.1 та доповнень статей 3 та 21 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”. У проекті Закону визначено поняття „небезпечний психологічний вплив”, „тоталітарна релігійна секта”, „потерпілий від небезпечного психологічного впливу тоталітарної релігійної секти”.

Як говориться у пояснювальній записці до законопроекту, його завданням є „нормативно-правове закріплення заборони діяльності тоталітарної релігійної секти та порядку здійснення права на свободу совісті неповнолітніми особами”.

„До змісту особистого немайнового права на особисту безпеку, крім традиційної складової – безпеки фізичної, також відноситься і право на психологічну безпеку, — йдеться у пояснювальній записці. — Необхідність виділення такого елементу зумовлена окремими маніпуляціями з емоційно-вольовою сферою людини та схильністю багатьох людей до навіюваності, тобто схильності підпадати під психологічний вплив іншої людини. … Особливого загострення набуває проблема навіюваності у контексті поширення впливу на громадян нетрадиційних релігійних культів, що мають „тоталітарний характер”. У національному законодавстві не врегульовано проблему захисту громадян від небезпечного психологічного впливу тоталітарних релігійних культів, діяльність яких побудованих на засадах повного нівелювання людської особистості, знищення пануючих у суспільстві моральних цінностей”.

Народний депутат вважає, що тоталітарні релігійні культи носять суспільно-небезпечний характер, їх послідовники зазнають психологічного та фінансового тиску, можуть бути залучені до протиправних дій. Особлива увага у цьому плані звертається на безпеку неповнолітніх.

Як приклади, він наводить діяльність таких організацій, як Церква об’єднання (уніфікації), Церква сайєнтологів, Культ сатанізму, Товариство трансцендентальної медитації, Біле Братство, яка побудована на контролюванні поведінки „зомбованої особи”.

http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=26000
http://www.risu.org.ua/library/doc/zakproekt_spivachuk.rtf
http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;7919/

дивитися лист новин за
 
 
Copyright © 2004 HRAM.OD.UA Всі права захищені. Designed by Lenka_X